Formålet med kurset er at give kursisterne kompetencer og redskaber til at varetage agilitytræning fra begynder- til øvet niveau.

Kursus indhold:

Kurset bygges suggestivt op startende på ”skulderne” af det niveau, som der undervises til på Hundeinstruktør uddannelsen,  (svarende til DGIs grunduddannelse fra før 2010, eller tilsvarende kompetencer). Agilityteknik er et fagkursus der behandler agility i en pædagogisk og didaktisk sammenhæng. Kursets ide bygger på et helhedssyn af agilityinstruktion fra begynder og til mere erfaren udøver. Der arbejdes på den antagelse at en fuldstændig og meget grundig redskabsindlæring er grundlaget for en succes i arbejdet med handlingsteknikker og banestrategier. 

På agilityteknik vil blive gennemgået de forskellige sværhedsgrader, begynder/let øvet/øvet, samt hvordan instruktøren vurderer, analyserer og tilpasser træningen og udfordringerne til niveauerne og de forskellige ekvipager. Der introduceres, afprøves og arbejdes med forskellige positive læringsmetoder med elementer fra bl.a. sharpeing, klikkertræning, targeting, flatworks og Hoopers. Sideløbende følger undervisning i banetegning og bygning af moduler. 

Men hvad er modultræning?

Når man spiller fodbold, håndbold eller lign. træner man de forskellige facetter af idrætten ind separat, f.eks. indkast eller straffespark. Man træner også forskellige situationer, som f.eks. hvordan man skal reagerer på et hjørne- eller frispark. Disse situationer bliver trænet for at blive brugt i kampen og forbedre reaktionerne og dermed give holdet en fordel. Det er grundlæggende den samme måde man opbygger modultræning i agility på. De enkelte handlingsteknikker og kropssprog indlæres separat, for derefter at sætte dem sammen til større og mere komplicerede moduler.

 

Begynder

niveau.

På kurset undervises i forskellige metoder og teknikker til, at arbejde med redskabsindlæring, i både teori og praksis. Korrekt forcering og bedømmelse af samtlige redskaber gennemgås. Der vil blive arbejdet med forholdet mellem redskabsindlæring, stresspåvirkning og forskellige belønninger/forstærkninger.

Begrebet ”redskabsindlæring” bliver udforsket og udfordret, i forhold til de tre læringsfaser. Der arbejdes fra problemløsninger til hvordan instruktøren kan udfordre ekvipagerne i den daglige træning når der øves rutine og perfektion. 

Let øvet +

øvet niveau:

På let øvet niveau og øvet niveau bygges der videre på grundlæggende kropssprog og bevægelsesmønstre. Derefter med de forskellige handlingsteknikker som tema.

Der ses på coaching og fejlretning af mere øvet ekvipager på store moduler og hele baner. Undervejs vil der blive set på banegennemgang og baneforståelse i forhold til forskellige hundetyper, handlingsstrategier og niveauer. Det hele foregår i et hyggeligt og konstruktivt vekslende samspil mellem teori, gruppearbejde og praktik med figuranter.

Kursus-

materiale:

Udførligt og omfattende kursusmateriale med masser af gode eksempler, tegninger, grafik og billeder + træningsmoduler og baner vil blive udleveret på kurset.

 

 

Opsummering:

Kursusnavn

Agilityteknik

Kursusemne

Planlægning og formidling af undervisning af agilityteknikker, fra begynder til øvet niveau.

Målgruppe

Aspiranter, føl og instruktører i hundeklubber.

Kursussted

Taastrup Agility Klub, Snubbekorsvej 24C, 2630 Taastrup

Dato

LINK

Tilmeldingsfrist

LINK

Antal deltagere

min./max. 8-16

Antal timer

Ca 46

Deltagergebyr

Kr. 5.700,- Der tilmeldes og betales for hele kurset før start.

Kursusleder

LINK

Instruktører

LINK

Vigtigt:

  • Kurset afvikles over 4 sammenhængende hele dage. mellem kl 8-17 (alle weekend og helligdage) og tre hverdags aftener. 18.30-22
  • Der er forskellig længde på dagene. (meddeles før hver dag)
  • Kurset er ikke med egen hund. (Der bruges figuranter med hunde til praktik)
  • Det er ikke et internatkursus, - deltagerne møder og tager hjem samme dag.
  • Kurset er inklusiv materialer og forplejning (dog undtaget drikkevare)
  • Tilmelding til kurset er bindende
  • Ved afslutningen udstedes kursusbevis ved aktiv gennemførelse af min. 37 timer, max en fraværsdag og aflevering og godkendelse af min 80% af opgaverne.

 

 

Tilmeld dig uddannelsen